Prima pagină  »  Prezentare generală  »  Structura  »  Statul de personal 2024
Statul de personal 2024

din 02.01.2024

AVIZAT:

___________________________

(semnătura)                                                L.Ș.

FORTUNĂ Vasilii,

Administrator interimar

Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”

 

„15” ianuarie 2024

 

APROBAT:

 

Consiliul de administrație,

 Proces – Verbal nr. 01/2024 din

 

„15” ianuarie 2024

 

Schema de încadrare și fondul de salarizare a Î.S. „Manejul de Atletică Ușoară”

pentru anul 2024

 

Codul ocupației conform CORM 006-21

Denumirea ocupației conform CORM  006-21

Numărul de unități

Salariu minim/                 HG Nr. 958
din 06-12-2023

Intervalul pentru stabilirea salariilor de funcție calculat aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1, 00 lei (HG nr. 743 /2002, Anexa 4, in vigoare din 15.07.23)

coeficient de complexitate / (HG nr. 743 /2002, Anexa 3, în vigoare din 15.07.23)

Salariul de funcție/   îndemnizație

Fondul de salarizare

Consiliul de administrație

112030

Președinte al Consiliului de administrație

1

5000 lei

conform ordinului APP

 

îndemnizație/ salariu minim

5000

121911

Membru al Consiliului de administrație

2

5000 lei

conform ordinului APP

 

îndemnizație/ salariu minim

10000

Total

 

3

 

 

 

 

15000

Administrația

112001

Administrator al  întreprinderii de stat

1

5000 lei

16000-30200

1,1

conform contractului

19800

261918

jurisconsult (șef serviciu)

1

5000 lei

11200-18500

1,1

16500

16500

121203

contabilă-șefă

1

5000 lei

11200-18500

1,1

16500

16500

241106

contabilă

1

5000 lei

7200-11600

1,1

10120

10120

143129

manager/ activ. sport

1

5000 lei

11200-18500

1,1

12320

12320

242318

specialist resurse umane

1

5000 lei

7200-11600

1,1

10120

10120

266323

specialist securitatea și sănătatea în muncă

0,5

5000 lei

7200-11600

1,1

5060

5060

242224

Specialist în achiziții publice

0,5

5000 lei

7200-11600

1,1

5060

5060

334308

referentă

1

5000 lei

7200-11600

1,1

10120

10120

Total

 

8

       

105600

Serviciul ingineresc

215117

inginer energetician (șef serviciu)

1

5000 lei

11200-18500

1,1

16500

16500

215116

inginer electrician

1

5000 lei

11200-18500

1,1

16500

16500

741206

electrician

2

5000 lei

7200-11600

1,1

10120

20240

712628

lăcătuș / tehnica sanitară

1

5000 lei

4500-7000

1,1

6050

6050

721213

sudor

1

5000 lei

4500-7000

1,1

6050

6050

Total

 

6

       

65340

Serviciul de exploatare

515104

Intentent (șef serviciu)

1

5000 lei

4600-8000

1,1

8250

8250

422601

recepționeră

2

5000 lei

4500-7000

1,1

6050

12100

821906

asamblor/sport

2

5000 lei

4500-7000

1,1

6050

12100

962908

paznic zi/noapte

4

5000 lei

4000-6000

1,1

5500

22000

962202

muncitor auxiliar

2

5000 lei

4000-6000

1,1

5500

11000

911201

îngrijitor încăperi

21

5000 lei

4000-6000

1,1

5500

115500

Total

 

32

       

180950

TOTAL

 

49

       

366890


 

 Prima pagină  »  Prezentare generală  »  Structura  »  Statul de personal 2024


© 2024 Manejul de Atletică Usoară    |   Site elaborat de Webdesign.md
PAGINA ÎN SUS