Prima pagină  »  Transparență  »  Transparența financiară
Transparența financiară
Indicatori economici 2023
Publicat: 01.04.2024   

Activitatea economico-financiara anul 2023

Î.S. „Manejul de Atletica Ușoară”

 

În perioada anului 2023, veniturile din vânzări ale întreprinderii de stat, au constituit  7802,0 mii lei, (în creștere cu 1816,9 mii lei în comparație cu anul 2022 – 5985,1 mii lei) fiind reprezentate în totalitate de venituri din activităţi culturale şi de agrement prestate întreprinderilor.

Capitalul social al întreprinderii fiind în valoare de 127 552,8 mii lei la începutul perioadei, acesta fiind constant pe parcursul anului de gestiune.

Întreprinderea a obținut pierdere în perioada de gestiune în mărime de (242,1) mii lei, fără schimbări semnificative față de anul 2022 – (240,6) mii lei. În anul 2023 diferența uzurii trecute la cheltuieli, a constituit 886,4 mii lei, iar excluzând aceste cheltuieli, profitul până la impozitare constituie 644,3 mii lei.

Costurile şi cheltuielile întreprinderii în această perioadă, au constituit în total  8074,8 mii lei, (cu 1849,1 mii lei mai mult, (6225,7 mii lei în anul 2022)) din care:

 • amortizarea activelor imobilizate – 966,0  mii lei, și (928,0 mii lei anul 2022).
 • cheltuieli cu personalul (care includ cheltuielile pentru remunerarea muncii 3139,6 mii lei, cheltuielile privind contribuţiile asigurărilor sociale de stat 753,5 mii lei) – suma totală 3893,1 mii lei, în creștere cu 1214,2 mii lei (2678,9 mii lei anul 2022), în raport cu perioada similară a anului precedent, rezultat faptului majorării cuantumului salariului minim pe țară privind calcularea salariului de bază, stabilirea sporului pentru vechime în muncă.

Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii au fost calculate şi achitate în mărimea procentuală stabilită pentru anul 2023, de 24 la sută din fondul de retribuire a muncii.

Din totalul consumurilor şi cheltuielilor?

 • 1206,2 mii lei revin costurilor de asigurare a întreprinderii cu gaze naturale pentru încălzirea încăperilor;
 • 847,0 mii lei costuri de energie electrica;
 • 133,1 mii lei, costuri de energie termică;
 • 67,0 mii lei costuri pentru apa și canalizare, salubritate, 156,7 mii lei impozitul pe bunurile imobiliare. Alte cheltuieli: internet, telecomunicații, bancare, taxe locale, materiale de uz gospodăresc, materiale de construcție pentru reparație, întreținere, în sumă totală de 805,7 mii lei. Cheltuielile au crescut în urma majorării tarifelor la serviciile comunale, necesitatea reparației ușilor, bailor și altor bunuri, reparatia capitala a Centrului de restabilire a sportivilor.

La finele perioadei de raportare, valoarea stocurilor întreprinderii constituie 309,9 mii lei. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată au constituit 7,8 mii lei la începutul perioadei de gestiune şi 432,0 mii lei la sfârșitul perioadei de gestiune. Soldul stocurilor majorat la finele anului de gestiune în comparație cu soldul la începutul perioadei se datorează în urma preluării bunurilor mobile folosite, în contul stingerii datoriei din contractele de locațiune de la debitorul SRL Neovis Lux, Încheiere 082-1249/23 din 28.12.2023.

În perioada raportată a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor de activ și datorii, conturilor de bilanț.

Creanțele la sfârșitul perioadei sunt în sumă de 732,9 mii lei, inclusiv:

 • Creanțe comerciale      32,7 mii lei
 • Alte creanțe curente    474,8 mii lei (inclusiv cu termen expirat mai mult de un an în sumă de 174,8 mii lei).
 • Creanțe ale bugetului   180,5 mii lei ( TVA, taxa am. teritoriu)
 • Avansuri acordate curente 44,8 mii lei. (servicii moldtelecom, regia autosalubritate, cheltuieli executor judecătoresc 40,1 mii lei).

Datoriile la sfârșitul perioadei în sumă de 436,6 mii lei nu au termen expirat, sunt formate la 31.12.2023, inclusiv:

 • Moldovagaz SA - 308,6 mii lei,
 • Termoelectrica SA – 78,2 mii lei,
 • Avansuri acordate curente în sumă de 48,3 mii lei (SRL Neovis Lux bunuri stingere datorie).

La situaţia din 31 decembrie 2023 Î.S. „Manejul de Atletica Usoara” nu a înregistrat sume restante la impozite şi taxe faţă de bugetul public naţional.

 

La inițiativa administratorului Vasilii Fortună, au fost obținute următoarele donații:

 • Negocierea și obținerii de la Biroul de Cooperare al Elveției / Reprezentanța Ambasadei Confederației Elvețiene a unei donații în sumă de 800 mii lei, astfel în cadrul întreprinderii fiind efectuate lucrări de renovare în sumă de circa 790 mii lei. Antreprenorul general fiind contractat direct de către donator, fără implicarea întreprinderii.
 •  Negocierea și obținerea de la A.O. Centrul de Caritate pentru Refugiați, a unor bunuri cu titlu de donație în mărime de 95 mii lei. (aparat de aer condiționat – 22 mii lei și geamuri termopan de 73 mii lei)
 • Negocierea și obținerii de la Fundația Premier Energy a unui aparat profesional de spălare a covorului din Sala polivalentă (4700 m.p.) în sumă de aproximativ 81 mii lei.
 • Negocierea și obținerii de la Ambasada Republicii Cehe a unei donații în sumă de 4 milioane lei, pentru instalarea unui parc fotovoltaic pe acoperișul întreprinderii.

La fel menționăm, că actualmente de către administratorul ÎS „Manejul de Atletică Ușoară” dl Fortună Vasilii se negociază un grant în valoare de aproximativ 700 mii euro cu Agenția de Dezvoltare Cehă, privind reconstruirea sistemului de încălzire și iluminat existent.

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 687 KBTransparența financiară

Publicat: 24.04.2023   
Situațiile financiare pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 Citeşte mai mult...
Publicat: 23.06.2021   
Publicat: 28.05.2020   
Publicat: 04.05.2020   
Publicat: 03.04.2019   
Publicat: 22.02.2018   
Situațiile financiare pentru perioada 01.01 - 31.12.2017 Citeşte mai mult...


© 2024 Manejul de Atletică Usoară    |   Site elaborat de Webdesign.md
PAGINA ÎN SUS