Prima pagină  »  Transparență  »  Achiziții
Achiziții
ANUNȚĂM concurs prin Cererea ofertelor de preț
Publicat: 13.10.2023   

Invitația privind achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a îngrădirii terenului sportiv de aruncări, amplasat în mun. Chișinău str. Andrei Doga 26

 

Nr.  28A/23 din  13 octombrie 2023

 

 

 

Operatorilor economici

interesați

                                                                        

INVITAȚIE

Nr. 28A/23 din „13” octombrie 2023

 1. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

ÎS „Manejul de Atletică Ușoară”

IDNO

1003600127354

Adresa

Mun. Chișinău, str. A. Doga 26

Numărul de telefon/fax

0 22 438 926

Adresa de e-mail ale autorității contractante

info@manej.md

Adresa de internet ale autorității contractante

www.manej.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Anatolie Iliuhin, tel. 0 22 438 926, info@manej.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

www.manej,md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

Autoritate centrală de achiziție

 1. Informații despre obiectul achiziției:

Lucrări de instalare parțială a gardului, la terenul cu nr. cadastral 0100423.231 utilizat în scop de antrenamente sportive. Cod CPV 45340000-2

crt.

Simbol norme şi Cod  resurse

 

Lucrări şi cheltuieli

 

U.M.

Cantitate conform datelor din proiect

 
 

 

1

2

3

4

5

 1

CO06B4

Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi metalici montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 6 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici

 

m

302,000

2

IzD10C

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv

 

t

4,281

 1. Condiții de participare:

Documentele de calificare ale operatorilor economici:

Devizul – oferta de preț. (formularele 3, 5 și 7)

Durata de execuție a lucrărilor

Termenul de garanție a lucrărilor executate

Modul de prezentare a ofertelor:

 1. Ofertele se prezintă în  limba română.
 2. Preţul se indică în lei moldoveneşti cu TVA.
 3. Oferta se prezintă, în plic sigilat și ștampilat, cu indicarea denumirii Operatorului economic și datele de contact ale acestuia, până la data de 23.10.2023, orele 11:00 pe adresa: Mun. Chișinău, str. A. Doga 26.
 4. Oferta va fi valabilă 30 zile de la data  limită de depunere a ofertei.
 5. Evaluarea ofertelor va avea loc la data de 23.10.2023 ora 13:00.
 6. Ofertele pot fi prezentate prin poştă sau personal dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor (23.10.2023, orele 11:00).

 

Modul de întocmire a ofertelor:

 1. Fiecare pagină a ofertei trebuie să fie semnată de ofertant.
 2. Fiecare ofertant prezintă numai o singură ofertă pentru lucrările solicitate.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preţ.

Termenul şi condiţiile de executare a lucrărilor: în termen de 30 zile calendaristice.

 

Condiţiile de contractare:

Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul câștigător în termen de 5 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.

 

 


Accesări: 128


Achiziții

Publicat: 30.10.2023   
Accesări: 22
privind selectarea repetată a entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare anuale pentru perioada 2016-2022, prin procedura de achiziție: concurs prin Cererea Ofertelor de Preț. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2023   
Accesări: 34
Invitația privind achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a îngrădirii terenului sportiv de aruncări, amplasat în mun. Chișinău, str. Andrei Doga 26 Citeşte mai mult...
Publicat: 15.07.2019   
Accesări: 827
ÎS „Manejul de Atletică Ușoară” invită agenții economici, de a prezenta oferte pentru lucrările de montare a sticlei la geamurile termopan. Detalii vedeți în Invitația atașată mai jos Citeşte mai mult...

1 - 10 din 10


© 2023 Manejul de Atletică Usoară    |   Site elaborat de Webdesign.md
PAGINA ÎN SUS